Snabbhet  | Golf  |  Maraton  |   Halvmaran  |   Spänst  |   Viktminskning

Inom följande områden erbjuder vi träningsprogram: Snabbhet, spänst, viktminskning, golf, träning för halvmaran och riktiga maran. Inom varje område har vi en person som har huvudansvaret för utformandet av programmet. Dessa personer (experter) är handplockade och har lång praktisk erfarenhet inom sitt område men även en medicinsk bakgrund som är nödvändigt för att kunna läsa och värdera vetenskaplig forskning.

Programmen som går att ladda ner är inte statiska utan förändras hela tiden. Detta är en mycket viktigt del i vårt koncept då det hela tiden kommer ny information och kunskap inom träning och hälsa. Våra experter läser all ny forskning och är det någon ny övning, träningsmetod etc. som verkligen fungerar så kommer den kanske med i programmet.

Alla program har tre olika svårighetsgrader; lätt, medel och svår. Lättprogrammen är för nybörjaren som inte har så stor tränings vana och rutin. Medelprogrammen är för personer som har tränings vana och övningarna och träningsupplägget är tuffare än lättprogrammet. Det svåra programmet är för personer som redan tränar mycket och redan har god styrka och kondition.

Programmen är allt från 15-30 sidor långa och innehåller följande delar:

– Teori om respektive område

– Träningsupplägg

– Kostupplägg

– Övningsbank (bilder och text till varje övning)                                                                                                    

Så här kan övningar för spänst se ut!   exempelprogram              

Läs gärna mer om respektive program under varje område!

 

 Snabbhet  | Golf  |  Maraton  |   Halvmaran  |   Spänst  |   Viktminskning